A www.equilor.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével, vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg a weboldalainkat. Az ön által megtekintett weboldalak üzemeltetője az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., a továbbiakban: EQUILOR). Az EQUILOR weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az EQUILOR nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, a jogosulatlan megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is. Az EQUILOR nem vállal felelősséget az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért. Az EQUILOR weblapjain bizonyos linkek olyan harmadik személy honlapjára vezetnek, melyek teljes mértékben az EQUILOR ellenőrzésén kívül áll. Ezen oldalak működéséért, az oldalak tartalmának jogszerűségéért, az oldalakon kínált szolgáltatásért, az EQUILOR nem tud vállalni felelősséget. Az EQUILOR fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. Az EQUILOR nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a weblapokhoz való hozzáférés állandó és hibamentes. Az EQUILOR weblapjainak használatával Ön lehetővé teszi számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az EQUILOR ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az EQUILOR kijelenti, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. A titoktartás megőrzése érdekében azonban azt javasoljuk, hogy az Ön számára fontos, bizalmas információk közlése esetén, munkatársainkkal személyes úton lépjen kapcsolatba. Az EQUILOR weboldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az EQUILOR nem vállal felelősséget. Fenti elemzések nem minősülnek az EQUILOR Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy befektetési ajánlásának. Az elemzésben szereplő információk alapján készített előrejelzésekért, illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért az EQUILOR felelősséget nem vállal. A részletes, pontos és aktuális információk megismerése érdekében kérjük, hogy keresse fel az EQUILOR központi fiókját, ahol az EQUILOR munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére. Az EQUILOR általa nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit, az EQUILOR ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzat és kondíciós lista tartalmazza. Az EQUILOR weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az EQUILOR előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. EQUILOR Befektetési Zrt. © szerzői joggal védve 1990-2008 – Minden jog